Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2016 privind desemnarea reprezentantului UAT Bîrsănești, jud. Bacău în Adunarea Generală a Asociaților ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB” 14-07-2016
51 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bîrsănești, jud.Bacău 14-07-2016
50 / 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bîrsănești 22-06-2016
49 / 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Bîrsănești 22-06-2016
48 / 2016 privind constituirea Consiliului Local Bîrsănești 22-06-2016
47 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 22-06-2016
46 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali al Consiliului Local Bîrsănești 22-06-2016
45 / 2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Bîrsănești, ales în scrutinul din 05.06.2016 22-06-2016
44 / 2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2016 21-06-2016
43 / 2016 privind aprobarea plății cotizației UAT Bîrsănești, aferente anilor 2015-2016 pentru Asociația ” Grupul de Acțiune locală Valea Trotușului -Bacău” 23-05-2016
42 / 2016 privind însușirea și aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bîrsănești, județul Bacău 23-05-2016
41 / 2016 privind aprobarea organizării competiției ” Crosul comunei Bîrsănești” și a prevederilor regulamentului oficial al competiției 23-05-2016
40 / 2016 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei bîrsănești, jud. Bacău 23-05-2016
39 / 2016 privind aprobarea amenajării de parcuri de joacă pentru în cele patru sate ale comunei Bîrsănești, jud. Bacău 28-04-2016
38 / 2016 privind aprobarea documentației tehnico economice faza DALI și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Modernizare rețea de drumuri locale, comuna Bîrsănești” jud. Bacău 28-04-2016
Înapoi