Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018, ți închiderea exercițiului financiar pentru anul 2017 17-02-2018
65 / 2017 privind stabilirea indemnizațiilor și salariilor de bază, cu începere de la 1 ianuarie 2018 pentru funcțiile de demnitate publică, funcțiile publice și funcțiile contractuale la nivelul UAT comuna Bîrsănești, județul Bacău 28-12-2017
61 / 2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018 28-12-2017
58 / 2017 pentru aprobarea taxei speciale de salubritate 27-11-2017
36 / 2017 privind stabilirea indemnizațiilor și salariilor de bază, cu începere de la 1 iulie 2017 pentru funcțiile de demnitate publică, funcțiile publice și funcțiile contractuale la nivelul UAT comuna Bîrsănești, județul Bacău 24-07-2017
52 / 2016 privind desemnarea reprezentantului UAT Bîrsănești, jud. Bacău în Adunarea Generală a Asociaților ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB” 14-07-2016
51 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bîrsănești, jud.Bacău 14-07-2016
50 / 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bîrsănești 22-06-2016
49 / 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Bîrsănești 22-06-2016
48 / 2016 privind constituirea Consiliului Local Bîrsănești 22-06-2016
47 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 22-06-2016
46 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali al Consiliului Local Bîrsănești 22-06-2016
45 / 2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Bîrsănești, ales în scrutinul din 05.06.2016 22-06-2016
44 / 2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2016 21-06-2016
43 / 2016 privind aprobarea plății cotizației UAT Bîrsănești, aferente anilor 2015-2016 pentru Asociația ” Grupul de Acțiune locală Valea Trotușului -Bacău” 23-05-2016
Înapoi