Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2018 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Amenajare teren de sport multifuncțional în satul Bîrsănești, zona Glodosu, județul Bacău" 29-06-2018
20 / 2018 privind revocarea HCL Bîrsănești nr 34 din 14.07.2017 de aprobare a scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de 140,00 mp din trupul de islaz Cavaliotti, pentru amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd 29-05-2018
19 / 2018 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autovehiculul special Dacia Logan care face parte din parcul auto al Primăriei comunei Bîrsănești 29-05-2018
18 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 din excedentul la data de 31.12.2018 27-04-2018
17 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 27-04-2018
16 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării din excedentul bugetului local 31.12.2017 pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de drumuri locale, comuna Bîrsănești, județul Bacău” 27-04-2018
15 / 2018 pentru aprobarea Indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Refacere împrejmuire și refacere canalizare menajeră și pluvială, Corp A, Școala Gimnazială nr.1 Bîrsănești, comuna Bîrsănești, județul Bacău” 27-04-2018
14 / 2018 pentru aprobarea contribuției Consiliului local Bîrsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2018 27-04-2018
13 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 din excedentul la data de 31.12.2017 28-03-2018
12 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Lucrări de întreținere și reparații drum DC 153, KM 2+285 -9_265, comuna Bîrsănești, județul Bacău 28-03-2018
11 / 2018 privind aprobarea „Programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2008”, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității 28-03-2018
10 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 28-03-2018
9 / 2018 privind atribuirea de denumiri străzilor din satele componente ale comunei Bîrsănești, jud. Bacău 28-03-2018
8 / 2018 pentru aprobarea Priorităților, Obiectivelor și Planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială în anul 2018 17-02-2018
7 / 2018 pentru însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Filialei, județene Bacău a AcoR 17-02-2018
Înapoi