Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2016 privind desemnarea reprezentantului UAT Bîrsănești, jud. Bacău în Adunarea Generală a Asociaților ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB” 2016-07-14
51 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bîrsănești, jud.Bacău 2016-07-14
50 / 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bîrsănești 2016-06-22
49 / 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Bîrsănești 2016-06-22
48 / 2016 privind constituirea Consiliului Local Bîrsănești 2016-06-22
47 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 2016-06-22
46 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali al Consiliului Local Bîrsănești 2016-06-22
45 / 2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Bîrsănești, ales în scrutinul din 05.06.2016 2016-06-22
44 / 2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2016 2016-06-21
43 / 2016 privind aprobarea plății cotizației UAT Bîrsănești, aferente anilor 2015-2016 pentru Asociația ” Grupul de Acțiune locală Valea Trotușului -Bacău” 2016-05-23
42 / 2016 privind însușirea și aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bîrsănești, județul Bacău 2016-05-23
41 / 2016 privind aprobarea organizării competiției ” Crosul comunei Bîrsănești” și a prevederilor regulamentului oficial al competiției 2016-05-23
40 / 2016 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei bîrsănești, jud. Bacău 2016-05-23
39 / 2016 privind aprobarea amenajării de parcuri de joacă pentru în cele patru sate ale comunei Bîrsănești, jud. Bacău 2016-04-28
38 / 2016 privind aprobarea documentației tehnico economice faza DALI și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Modernizare rețea de drumuri locale, comuna Bîrsănești” jud. Bacău 2016-04-28
Înapoi