Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Functia

1.

BOTEZATU GELU

Primar

2.

GAVRILIU DANIEL

Viceprimar

3.

BALINT AURELIA

Secretar comună

4.

 AXINIA IORDĂCHEL

Referent I A agent agricol

5.

APOSTU MITICĂ

Cond. Juridic IA

6.

BURNICHI ŞTEFAN

Muncitor necalificat drumuri

7.

PAISA CAMELIA

Insp.urbanism şi Inspector Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

8.

CHIRU LĂCRĂMIOARA-ELENA

Consilier achiziţii publice

9.

GAVRILIU GETA

Ref. superior – lucrător social

10.

GAVRILIU ION

Inspector superior -contabil

11.

GIAMĂN COSTEL

Muncitor calificat reparaţii-întreţinere şi resp. centrală termică

12.

GRECU GEORGETA

Ref.superior-operator rol fiscal

13.

ILIE MARIA

Guard

14.

IONIŢĂ GABRIEL

Insp.superior – agent agricol

15.

MUNTEANU CRISTINA-ELENA

Asistent medical comunitar

16.

PASCU GHEORGHE

Agent pază comunitară

17.

PELIN SORIN

Poliţist local

18.

PÎRVU DOREL-OCTAVIAN

Ref.superior – executare silită

19.

POSTOLACHE GHEORGHIŢĂ

Muncitor necalificat drumuri

20.

POSTOLACHE LUCICA

Referent agent fiscal

21.

VIŞAN GHIORGHE

Muncitor necalificat drumuri

22.

LAZĂR GHEORGHE

Şofer buldoexcavator

23.

STAN GHEORGHE

Şofer tractor