Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2019 27-09-2019
28 / 2019 privind aprobarea implementării proiectului „ Achiziția de dotări în vederea valorificării tradițiilor locale din comuna Bârsănești, județul Bacău” 27-09-2019
27 / 2019 privind aprobarea încheierii unui contract deasistență juridică în valoare de 1500 lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu cetățeanul Enea Ion care refuză respectarea prevederilor legale cu privire la disciplina în contrucții 27-09-2019
26 / 2019 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri locale și DC 158, comuna Bârsănești, județul Bacău” 27-09-2019
25 / 2019 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Bârsănești, județul Bacău 27-09-2019
24 / 2019 privind implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI LOCALE IN SATELE ALBELE ȘI CARACLAU, COMUNA BARSANESTI, JUDETUL BACAU in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) sau alte surse financiare legal constituite 01-08-2019
23 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentur anul 2019 01-08-2019
22 / 2019 privind aprobarea realizării și finanțării obiectivului de investiții „ Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii situat în sat Bârsănești, (zona Glodosu), Com. Bârsănești, jud. Bacău” 26-07-2019
21 / 2019 privind aprobarea realizării și finanțării obiectivului de investiții „REFACERE IMPREJMUIRE ȘI ACCESE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BRĂTEȘTI, COMUNA BÂRSĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 26-07-2019
20 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, din partea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Bârsănești 26-07-2019
19 / 2019 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2019 28-06-2019
18 / 2019 pentru aprobarea cotizației UAT Bârsănești, aferente anilor 2017,2018 și 2019 pentru Asociația „ Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului - Bacău” 28-06-2019
17 / 2019 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 28-06-2019
16 / 2019 privind aprobaea „majorării devizului cu suma de 119.557,96 lei, cheltuială neeligibilă suportată din bugetul local, la care se adaugă TVA”, pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE CENTRU DE TINERET PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN COMUNA BÂRSĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 28-06-2019
12 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „ Modernizare drumuri locale și DC 158, comuna Bîrsănești, jud. Bacău” 22-04-2019
Înapoi