Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2020 privind aprobarea achiziționării unui bazin colector, pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Brătești 30-04-2020
20 / 2020 pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020 30-04-2020
19 / 2020 privind aprobarea cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB pentru anul 2020 30-04-2020
18 / 2020 privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 30-04-2020
17 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2020 30-04-2020
16 / 2020 privind aprobarea „Programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2020” precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității 30-04-2020
15 / 2020 pentru aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local în sistem de videoconferință 30-04-2020
14 / 2020 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bârsănești, județul Bacău, aprobat prin HCL nr.34/30.10.2019 30-04-2020
13 / 2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al unităților-administrative-teritoriale din jud. Bacău, membre A.D.I.S. 13-03-2020
12 / 2020 privind aprobarea închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei Bârsănești, jud. Bacău 13-03-2020
11 / 2020 privind încetarea prin acordul părților a contractelor de închiriere a pajiștilor permanente nr.1280, 1292/24.03.2014 și 2332, 2333/10.06.2015 13-03-2020
10 / 2020 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bârsănești 13-03-2020
9 / 2020 pentru aprobarea plății cotizației UAT Bârsănești, aferentă anului 2020, pentru Asociația „Grupul de Acțiune locală Valea Trotușului- Bacău” 13-03-2020
8 / 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2020 17-02-2020
7 / 2020 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești aferent anului 2019 17-02-2020
Înapoi