Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al unităților-administrative-teritoriale din jud. Bacău, membre A.D.I.S. 13-03-2020
12 / 2020 privind aprobarea închirierii pajiștilor permanente aflate în propietatea privată a comunei Bârsănești, jud. Bacău 13-03-2020
11 / 2020 privind încetarea prin acordul părților a contractelor de închiriere a pajiștilor permanente nr.1280, 1292/24.03.2014 și 2332, 2333/10.06.2015 13-03-2020
10 / 2020 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bârsănești 13-03-2020
9 / 2020 pentru aprobarea plății cotizației UAT Bârsănești, aferentă anului 2020, pentru Asociația „Grupul de Acțiune locală Valea Trotușului- Bacău” 13-03-2020
8 / 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2020 17-02-2020
7 / 2020 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești aferent anului 2019 17-02-2020
6 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 31-01-2020
5 / 2020 privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 31-01-2020
4 / 2020 privind menținerea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali la nivelul lunii decembrie 2019, începând cu data de 01.01.2020 31-01-2020
3 / 2020 pentru stabilirea cuantumului salariilor de bază, pentru gradația 0, pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bârsănești, începând cu data de 01.01.2020 31-01-2020
2 / 2020 privind aprobarea Planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2020, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din comuna Bârsănești, județul Bacău 31-01-2020
1 / 2020 pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 1800 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei S.V., persoană adultă cu handicap grav aflată în Centrul Rezidențial pentru persoanele vârstnice „Sfânta Paraschiva” din Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău 31-01-2020
47 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 17-12-2019
46 / 2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al județului Bacău 17-12-2019
Înapoi