Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
2 / 2019 privind aprobarea Planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2019, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din comuna Bîrsănești 31-01-2019
1 / 2019 pentru aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv a Statului de funcții și a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Bîrsănești, județul Bacău 31-01-2019
53 / 2018 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pe 2018, în urma publicării în M.Of., partea I, nr.1085/20.12.2018 a H.G. nr.994/20.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale 27-12-2018
52 / 2018 privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei Bîrsănești, județul Bacău, a suprafeței de 455 mp teren neproductiv, situat în extravilanul comunei Bîrsănești, motivat de cauză de utilitate publică, respectiv înființarea unui puț de captare apă potabilă, în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată finanțat în cadrul POIM 2014-2020 27-12-2018
51 / 2018 privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali, începând cu data de 01.01.2019 27-12-2018
50 / 2018 pentru stabilirea cuantumului salariilor de bază, pentru gradație 0, pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bîrsănești, începând cu data de 01.01.2019 27-12-2018
49 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Bîrsănești, județul Bacău 27-12-2018
48 / 2018 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Romprest Service SA 27-12-2018
47 / 2018 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 27-12-2018
46 / 2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice și investiții al comunei Bîrsănești, județul Bacău pentru anul 2019 27-12-2018
45 / 2018 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019 27-12-2018
44 / 2018 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 27-12-2018
43 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 27-12-2018
42 / 2018 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 20-12-2018
Înapoi