Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „ Modernizare drumuri locale și DC 158, comuna Bîrsănești, jud. Bacău” 22-04-2019
11 / 2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, indexate cu rata inflației de 4,6 % ( aferentă anului 2018), aplicabile în anul fiscal 2020 22-04-2019
10 / 2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2019, și închiderea exercițiului financiar pentru anul 2018 22-04-2019
9 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de întreținere și reparație DC 153, km 2+285-9+265” 29-03-2019
8 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „ Modernizare rețea drumuri locale în comuna Bârsănești, jud. Bacău” 29-03-2019
7 / 2019 privind aprobarea „Programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2019 precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității 29-03-2019
6 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Refacere împrejmuire și refacere canalizare menajeră și pluvială corp A și corp C Școala Gimnazială nr.1, comuna Bârsănești, jud. Bacău 28-02-2019
5 / 2019 privind aprobarea închirierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și UAT Bârsănești 28-02-2019
4 / 2019 pentru aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Bârsănești, jud. Bacău, pentru anul școlar 2019-2020 28-02-2019
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
2 / 2019 privind aprobarea Planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2019, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din comuna Bîrsănești 31-01-2019
1 / 2019 pentru aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv a Statului de funcții și a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Bîrsănești, județul Bacău 31-01-2019
53 / 2018 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pe 2018, în urma publicării în M.Of., partea I, nr.1085/20.12.2018 a H.G. nr.994/20.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale 27-12-2018
52 / 2018 privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei Bîrsănești, județul Bacău, a suprafeței de 455 mp teren neproductiv, situat în extravilanul comunei Bîrsănești, motivat de cauză de utilitate publică, respectiv înființarea unui puț de captare apă potabilă, în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată finanțat în cadrul POIM 2014-2020 27-12-2018
51 / 2018 privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali, începând cu data de 01.01.2019 27-12-2018
Înapoi