Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2019 privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul al III-lea, anul 2019, a comunei Bârsănești, județul Bacău 30-10-2019
36 / 2019 privind aprobarea taxei de închiriere pentru utilajele buldoexcavator și tractor cu remorcă aflate în patrimoniul comunei Bârsănești, județul Bacău 30-10-2019
35 / 2019 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Bârsănești, județul Bacău, prin stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice și a funcției publice specifice de secretar general al comunei Bârsănești 30-10-2019
34 / 2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bârsănești, județul Bacău 30-10-2019
33 / 2019 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul UAT Bârsănești, județul Bacău 30-10-2019
32 / 2019 pentru aprobarea solicitării de încheiere a unui act autentic notarial de schimb de terenuri formulată de Parohia Adormirea Maicii Domnului din satul Brătești, comuna Bârsănești, județul Bacău și adresată UAT Bârsănești 30-10-2019
31 / 2019 pentru aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit, prin Hotărâre a Guvernului, a unui segment din drumul forestier D206 Albele, a podului construit pe acesta și a suprafeței de teren aferent acestuia, precum și a drumului D208 Chicerea Măngălărie și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, în domeniul public al comunei Bârsănești 30-10-2019
30 / 2019 pentru aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Bârsănești, județul Bacău 30-10-2019
29 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2019 27-09-2019
28 / 2019 privind aprobarea implementării proiectului „ Achiziția de dotări în vederea valorificării tradițiilor locale din comuna Bârsănești, județul Bacău” 27-09-2019
27 / 2019 privind aprobarea încheierii unui contract deasistență juridică în valoare de 1500 lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu cetățeanul Enea Ion care refuză respectarea prevederilor legale cu privire la disciplina în contrucții 27-09-2019
26 / 2019 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri locale și DC 158, comuna Bârsănești, județul Bacău” 27-09-2019
25 / 2019 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Bârsănești, județul Bacău 27-09-2019
24 / 2019 privind implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI LOCALE IN SATELE ALBELE ȘI CARACLAU, COMUNA BARSANESTI, JUDETUL BACAU in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) sau alte surse financiare legal constituite 01-08-2019
23 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentur anul 2019 01-08-2019
Înapoi