Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2018 pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de execuție al obiectivului de investiții ”Lucrări de întreținere și reparație a DC 153, km 2+285-9+265, comuna Bîrsănești, județul Bacău” 06-12-2018
40 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 06-12-2018
39 / 2018 pentru aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din bugetul local al anului 2018 pentru organizarea festivităților legate de ”Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie- Centenarul României”, precum și ”Obiceiurile de iarnă în comuna Bîrsănești, județul Bacău” 27-11-2018
38 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 27-11-2018
37 / 2018 privind aprobarea trecerii unor construcții din domeniul public al comunei Bîrsănești în domeniul privat al acesteia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării 27-11-2018
36 / 2018 privind casarea unor bunuri materiale de natura mijloacelor fixe și a unor obiecte cu durată normală de serviciu îndeplinită aparținând UAT Bîrsănești, județul Bacău 27-11-2018
35 / 2018 pentru aprobarea achiziționării prin convenție cu titlu oneros de către comuna Bîrsănești, județul Bacău, a suprafeței de 3.990 mp, alcătuită din 4 (patru) terenuri situate în extravilanul comunei Bîrsănești, pentru executarea a trei puțuri forate și construirea unei stații de tratare/clorinare 13-11-2018
34 / 2018 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între comuna Bîrsănești, județul Bacău și Asociația Sportivă Bîrsănești 31-10-2018
33 / 2018 privind aprobarea "Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole" aferent U.A.T. Bîrsănești, județul Bacău 31-10-2018
32 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 31-10-2018
31 / 2018 privind atribuirea denumirii de Școala Gimnazială "Ion Chiriac" Caraclău, Școlii Gimnaizale Caraclău (structură), comuna Bîrsănești, județul Bacău 31-10-2018
30 / 2018 privind atribuirea denumirii de Școala Gimnazială "Gheorghe Sion" Brătești, Școlii Gimnaizale Brătești (structură), comuna Bîrsănești, județul Bacău 31-10-2018
29 / 2018 privind implementarea proiectului "Construire centru de tineret pentru activități culturale în comuna Bîrsănești, județul Bacău" 28-09-2018
28 / 2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești 28-09-2018
27 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrsănești pentru anul 2018 28-09-2018
Înapoi