PROCES-VERBAL al sedintei de deschidere a ofertelor
2020-04-08 10:12:51

PROCES-VERBAL  al sedintei de deschidere a ofertelor

Încheiat astazi 08.04.2020, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea atriburii contractelor de inchiriere avand ca obiect: inchirierea prin atribuire directii a urmatoarelor trupuri de pasune, pane din domeniul privat al comunei Barsanesti, judetul Bacau, la preturile fixate prin H.C.L. nr.12/13.03.2020:

 

Vezi document atașat

Înapoi