wdt_IDNumărDatăDescriereDocumentAnexă
14862020-01-31privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018
14752020-01-31privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020
14532020-01-31pentru stabilirea cuantumului salariilor de bază, pentru gradația 0, pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bârsănești, începând cu data de 01.01.2020
14312020-01-31pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 1800 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei S.V., persoană adultă cu handicap grav aflată în Centrul Rezidențial pentru persoanele vârstnice „Sfânta Paraschiva” din Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău
142472019-12-17privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare
141462019-12-17privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al județului Bacău
140452019-12-17privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice și investiții al comunei Bârsănești, județul Bacău, pentru anul 2020
139442019-12-17privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2019
138432019-12-17privind aprobarea înființării, organigramei și numărului de personal ale SVSU de tip V1 prin reorganizarea în serviciul de voluntariat de tip V1 al comunei Bârsănești, județul Bacău
137422019-12-17pentru aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021

wdt_IDNumărDatăDescriereDocumentAnexă
122019-04-16Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2019, și închiderea exercițiului financiar pentru anul 2018
332019-12-06Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2020

wdt_IDNumărDatăDescriereDocumentCaracter
67192019-02-01privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei BârsăneștiNormativ
64132019-01-21privind desemnarea persoanelor cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001 și a Legii nr.52/2003 din cadrul UAT BârsăneștiNormativ
65152019-01-21privind aprobarea Strategiei anticorupție la nivelul Primăriei comunei Bârsănești pentru perioada 2018-2020, Planului de integritate pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Primăriei comunei Bârsănești pentru perioada 2018-2020, Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare și, respectiv, Standardul general- Publicarea informațiilor de interes publicNormativ
631852018-09-27privind reactivarea Unității locale de sprijin pentru combaterea bolilor majore la animalele din comuna Bârsănești, județul BacăuNormativ
681232020-08-24privind stabilirea locuriloe speciale de afișaj electoral în comuna Bârsănești, jud. Bacău cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie 2020Normativ
691402020-09-01privind delimitarea și numerotarea Secțiilor de votare din comuna Bârsănești, județulBacău pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020Normativ
701682020-11-02privind delimitarea și numeroatarea Secțiilor de votare din comuna Bârsănești, jud. Bacău pentru alegerile Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020Normativ
711692020-11-02privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Bârsănești, jud. Bacău pentru alegerile Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020Normativ
721142021-07-27privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor prilejuite de concursurile organizate în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bârsănești, jud. BacăuNormativ

wdt_IDNumărDatăDescriereDocument