Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv pana pe 30.03.2016, ora 16.00. Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG. nr. 61112008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Proba scrisa va avea loc in data de 11.04.2016, ora10.00, Ia sediul institutiei;

Interviul va avea loc in data de 12.04.2016, ora 10.00, la sediul institutiei.


Conditii de participare: Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specific necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

·         Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;

·         Cursuri ,absolvite, de formare profesionala inspecialitatea technician urbanism, amenajarea teritoriului si autorizarii constructiilor, sau adeverinta din care sa reiasa ca este inscris si ca urmeaza aceste cursuri;

·         Cunostinte de operare PC(MSOffice):nivel mediu.

 

 

Actele necesare si bibliografia de concurs se afla afisate la sediul institutiei, Relatii suplimentare la tel 0234-334000, la secretarul comunei.


FIȘIERE ATAȘATE