Comuna Bîrsănești este așezată în partea de Sud – Vest a județului Bacău, pe interfluviul dintre Tazlău și Trotuș.

Comuna Bîrsanești este situată la intersecția paralelei de 46 grade și 20 minute latitudine Nordică cu meridianul de 26 grade și 40 minute longitudine Estică. Se desfășoară pe aproximativ 9′ și 3″ în latitudine și pe 8′ în longitudine.

Din punct de vedere fizico – geografic, se află în Subcarpații Moldovei, la contactul dintre Munții Berzunți, Subcarpații Trotușului și Depresiunea Tazlău-Onești-Cașin.

Vecinii comunei Bîrsănești sunt:

  • la Nord – satul Moreni;
  • la Nord-Vest – comuna Dofteana;
  • la Nord-Est – satul Poiana;
  • la Est – comuna Helegiu și satul Brătila;
  • la Sud-Est – municipiul Onești;
  • la Sud – comuna Târgu Trotuș;
  • la Sud-Vest – orașul Târgu Ocna.

RERURSE

  • Bogațiile subsolului – sare gemă, potasiu, magneziu, izvoare sărate, petrol, păcura, piatra de var, calcar etc.
  • Bogațiile solului – păduri, pășuni, fânețe naturale, culturi agricole etc.

RELIEFUL
Caracteristic este cel de dealuri joase fragmentate de văi largi și adânci.
Dealurile au culmi înguste cu creste de intersecție a versanților sau pot fi expuși eroziuni.
Văile sunt transversale sau longitudinale cu profil asimetric, simetric, îngust sau larg.
Versanții au formă aproape rectilinie pe toată înălțimea lor.

ALTITUDINI
Altitudinea maximă se întâlnește în partea de Nord-Vest a comunei și anume în Culmea Berzunțului (Vf.Măgura – 982m, Dealul Praghilei – 781m, Dealul Osoi – 708m)

CLIMA
Temperat continentală. Temperatura medie anuală este de 9,3 grade C. Precipitațiile atmosferice sunt în medie de 591,8 mm anual.