În baza O.U.G. 133 din 2020, Sprijin Educațional(elevi defavorizați din ciclul  preșcolar, primar și gimnazial ), portivit acestui act normativ copiii cei mai defavorizați beneficiază  în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar.

Cererile  se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la primărie.

Criterii eligibilitate:

Învățământul de stat preșcolar.Vârstă minimă 3 ani-maximă 6 ani.

Venitul lunar pe membru de familie  este de 284 lei.

Acordarea tichetului este condiționată de frecvența regulată la gradiniță.

Învățământul de stat primar.Venitul  net lunar pe membru de familie este de 1115 lei.

          La stabilirea  venitului net  lunar pe mebru de familie, se iau în considerare absolut toate veniturile:Indemnizație de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii,  burse pentru elevi și studenți, ajutorul acordat soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, arenda,chiriile,alte fructecivile,naturalesau industriale, produse de acestea.

Învățământul de stat gimnazial. Venitul  net lunar pe membru de familie este de 1115 lei.

          La stabilirea  venitului net  lunar pe mebru de familie, se iau în considerare absolut toate veniturile:Indemnizație de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii,  burse pentru elevi și studenți, ajutorul acordat soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, arenda,chiriile,alte fructecivile,naturalesau industriale, produse de acestea.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  • buletin/carte identitate;
  • certificat de naștere pentru toți membrii familiei;
  • certificat de căsătorie;
  • hotărâre judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției;
  • hotărâre judecătoreascăde instituirea tutelei, curatelei;
  • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
  • adeverintă preșcolar, elev.
  • dosar șină.
  • adeverinta venit.