“Unitatea Administrativ Teritorială  Bârsăneşti, judeţul Bacău, închiriază prin atribuire directă,  următoarele trupuri de pășune, parte din domeniul privat al comunei Bârsănești, județul Bacău,  la prețurile fixate conf. H.C.L. nr.12/13.03.2020:

 

Lotul 1 –  62,55 ha, situat în punctul DOS, din care 50,87 ha productiv si 11,68 ha neproductiv, la prețul de: 235,58 lei/ha/an/ suprafață productivă;

Lotul 2 –    3,61 ha, situat în punctul DRUŢA, din care 3,21 ha productiv si 0,40 ha neproductiv, la prețul de 176,63 lei/ha/an/ suprafață productivă;  

Lotul 3 –  18,73 ha, situat în punctual SECĂTURĂ, din care 15,82  ha productiv si 2,91 ha neproductiv, la prețul de 232,93 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 4 –  74,70 ha, situat în punctul VEVERIŢA, din care 73,28 ha productiv si 1,42 ha neproductiv, la prețul de 277,11 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 5 –  13,45 ha, situat în punctul PÂRÂUL CIREŞULUI, din care 12,67ha productiv si 0,78 ha neproductiv, la prețul de 276,30 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 6 –  25,78 ha, situat în punctul JARAVĂŢ, din care 25,42 ha productiv si 0,82 ha neproductiv, la prețul de 286,71 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 7 –  27,76 ha, situat în punctul CHICIREA, din care 25,44 ha productiv si 2,32 ha neproductiv, la prețul de 279,62 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 8 –  53,37 ha, situat în punctul LA STAT, din care 49,30 ha productiv si  3,07 ha neproductiv, la prețul de 264,31 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 9 – 26,26 ha, situat în punctul CANTON BORISOV, din care 16,09 ha productiv si 10,17 ha neproductiv, la prețul de 221,95 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 10 –22,01 ha, situat în punctul CIUŞMEAUA POPII, din care15,31 ha productiv si 6,70 ha neproductiv, la prețul de 265,44 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 11 –  3,99 ha, situat în punctul CARACUDA, din care 3,40 ha productiv si 0,59 ha neproductiv, la prețul de 225,88 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 12 -46,24 ha, situat în punctul VĂRZĂRIE, din care 35,44 ha productiv si 10,80 ha neproductiv , la prețul de 240,63 lei/ha/an/suprafață productivă;

Lotul 13 -29,95 ha, situat în punctul CAVALIOTI, din care 29,95 ha productive, la prețul de 264,89 lei/ha/an/suprafață productivă.

 

         Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul organizatorului (Compartimentul impozite şi taxe locale) începând cu data de  20 martie a.c., orele 9,00, până la data de 30 martie a.c., orele 13,00.

        Costul documentaţiei de atribuire este de 100 lei/ ofertant.

        Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări este 30 martie a.c., ora 13,00.

 

 

 

        Data limită pentru depunerea cererilor este 07.04.2020, orele 14,00.

        Relaţii suplimentare: telefon 0234/334000, persoană de contact consilier superior Ioniţă Gabriel sau e.mail: contact@comunabirsanesti.ro”

       

 

ORGANIZATOR

UAT BÎRSĂNEŞTI

prin

P R I M A R,


FIȘIERE ATAȘATE