wdt_IDNumărDatăDescriereDocumentCaracter
67192019-02-01privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei BârsăneștiNormativ
64132019-01-21privind desemnarea persoanelor cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001 și a Legii nr.52/2003 din cadrul UAT BârsăneștiNormativ
65152019-01-21privind aprobarea Strategiei anticorupție la nivelul Primăriei comunei Bârsănești pentru perioada 2018-2020, Planului de integritate pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Primăriei comunei Bârsănești pentru perioada 2018-2020, Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare și, respectiv, Standardul general- Publicarea informațiilor de interes publicNormativ
631852018-09-27privind reactivarea Unității locale de sprijin pentru combaterea bolilor majore la animalele din comuna Bârsănești, județul BacăuNormativ
681232020-08-24privind stabilirea locuriloe speciale de afișaj electoral în comuna Bârsănești, jud. Bacău cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie 2020Normativ
691402020-09-01privind delimitarea și numerotarea Secțiilor de votare din comuna Bârsănești, județulBacău pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020Normativ
701682020-11-02privind delimitarea și numeroatarea Secțiilor de votare din comuna Bârsănești, jud. Bacău pentru alegerile Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020Normativ
711692020-11-02privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Bârsănești, jud. Bacău pentru alegerile Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020Normativ
721142021-07-27privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor prilejuite de concursurile organizate în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bârsănești, jud. BacăuNormativ