wdt_IDNumărDatăDescriereDocumentAnexă
14862020-01-31privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018
14752020-01-31privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020
14532020-01-31pentru stabilirea cuantumului salariilor de bază, pentru gradația 0, pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bârsănești, începând cu data de 01.01.2020
14312020-01-31pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 1800 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei S.V., persoană adultă cu handicap grav aflată în Centrul Rezidențial pentru persoanele vârstnice „Sfânta Paraschiva” din Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău
142472019-12-17privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare
141462019-12-17privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al județului Bacău
140452019-12-17privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice și investiții al comunei Bârsănești, județul Bacău, pentru anul 2020
139442019-12-17privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârsănești pentru anul 2019
138432019-12-17privind aprobarea înființării, organigramei și numărului de personal ale SVSU de tip V1 prin reorganizarea în serviciul de voluntariat de tip V1 al comunei Bârsănești, județul Bacău
137422019-12-17pentru aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021